Konsumentverkets pågående marknadskontroll:

Sedan 2020 kräver Konsumentverket en säkring av gaspatronen på alla uppblåsbara räddningsvästar, detta krav gäller samtliga märken/aktörer på den svenska marknaden.

Den efterfrågade lösningen med en så kallad cylinder retainer är sedan 2013 standard på alla uppblåsbara räddningsvästar tillverkade av BALTIC Safety Products AB, och BALTICS produkter omfattas därför inte av Konsumentverkets återkallande.

Samtliga Baltic uppblåsbara räddningsvästar i Industrisortimentet tillverkade fr.o.m 2013-02-01 samt övriga sortimentet av Baltic uppblåsbara räddningsvästar fr.o.m. 2013-09-01 är försedda med en cylinder retainer (se bild) för att säkerställa att CO2-cylindern under användning inte kan lossna. Enligt våra serviceinstruktioner skall alla våra uppblåsbara räddningsvästar servas en gång per år alternativt kan en självkontroll utföras enligt våra instruktioner, se www.baltic.se. Om den årliga servicen/kontrollen inte är gjord sedan 2013 vänligen kontakta någon av våra servicestationer alternativt oss på Baltic för att serva räddningsvästen samt få en retainer kostnadsfritt monterad. Vid osäkerhet kring detta vänligen kontakta kundtjänst på 0506-36990 eller maila [email protected]