Cylinder Retainer

Konsumentverkets pågående marknadskontroll:

Sedan 2020 kräver Konsumentverket en säkring av gaspatronen på alla uppblåsbara räddningsvästar, detta krav gäller samtliga märken/aktörer på den svenska marknaden.

Den efterfrågade lösningen med en så kallad cylinder retainer är sedan 2013 standard på alla uppblåsbara räddningsvästar tillverkade av BALTIC Safety Products AB, och BALTICS produkter omfattas därför inte av Konsumentverkets återkallande/kontroll.

Samtliga Baltic uppblåsbara räddningsvästar i Industrisortimentet tillverkade fr.o.m 2013-02-01 samt övriga sortimentet av Baltic uppblåsbara räddningsvästar fr.o.m. 2013-09-01 är försedda med en cylinder retainer (se bild) för att säkerställa att CO2-cylindern inte kan lossna. Kontrollera även att cylinder retainerns o-ring är hel, vid behov skall denna bytas ut mot en ny som kostnadsfritt tillhandahålls av Baltic. Enligt våra serviceinstruktioner skall alla våra uppblåsbara räddningsvästar servas en gång per år alternativt kan en självkontroll utföras enligt våra instruktioner, se www.baltic.se. Om den årliga servicen/kontrollen inte är gjord sedan 2013 vänligen kontakta någon av våra servicestationer alternativt oss på Baltic för att serva räddningsvästen samt om så behövs få en retainer kostnadsfritt monterad. Vår kundtjänst nås på 0506-36990 eller info@baltic.se