Posted on

BALTIC SKREA STRAND PADDELRACE

BALTIC SKREA STRAND PADDELRACE SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2022

-Vi är otroligt glada över vårt nystartade samarbete, där BALTIC LIFEJACKETS går in som huvudsponsor till Skrea Strand Paddlerace / Svenska Mästerskapen i SUP 13-14 Augusti i Falkenberg. Säger Tommy Dee Packendorff, Tävlingsansvarig, Falkenberg StandUpPaddle Club

Vår vision är att skapa den största SUP tävlingen i Sverige och ett häftigt event som både deltagare och åskådare i alla åldrar uppskattar.

Tillsammans med Baltic Lifejackets så har vi möjlighet att skapa ett professionellt idrottsarrangemang för en ny, växande sport och locka ett större antal deltagare, både inom Sverige men även internationellt, med ett stort prisbord och prispengar till de främsta. Under 2022 kommer vi dela ut totalt 20.000kr i prispengar, lika fördelat mellan herr- och damklassen, och fördelat på två olika tävlingsdagar. Utöver elitklasserna, finns även motions- och ungdomsklasser för alla som vill testa att tävla i SUP.

-Vi på Baltic har följt SUP som aktivitet under längre tid. Vi ser vilken enorm potential aktiviteten har och hur tillgänglig den är för många. Vi vill vara med och inspirera till säker paddling på alla nivåer. Därför är vi oerhört stolta över att få vara en del av Skrea Strand Paddlerace och få vara med att kora Sveriges bästa paddlare på SUP. Säger Oscar Anderberg, Marknadschef Baltic Lifejackets

I samband med det ökade intresset för SUP-paddling, så ökar andelen personer som rör sig runt, i och på vattnet i alla länder där man paddlar SUP. Med en bristande kunskap och erfarenhet kring säkerhet så riskerar antalet olyckstillbud att öka. Hittills har det inte funnits flytvästar utformade just för SUP, så därför är vi som utövare väldigt glada över de nya flytvästarna som Baltic Lifejackets utvecklat just för alla oss som paddlar SUP.

Tillsammans med Baltic har vi möjligheten att sprida intresset för SUP-paddling i Sverige, på en idrottslig nivå, men även som ett fritidsintresse, äventyr, naturupplevelse och förmedla kunskapen om hur SUP-paddling kan utföras på ett säkrare sätt.

Om Skrea Strand Paddlerace / Svenska Mästerskapen i SUP 2022:

Skrea Strand Paddlerace är en SUP tävling för både elit, motionärer och ungdomar som arrangeras årligen av Falkenberg Stand Up Paddle Club på Skrea Strand i Falkenberg. Första tävlingen arrangerades 28 augusti 2021. Tävlingen är en av flera deltävlingar i den Svenska SUP-race serien.

 

Mer information hittar ni här:

www.skreastrandpaddlerace.se

www.falkenbergsup.se

www.balticlifejackets.se

 

Instagram:

@skreastrandpaddlerace

@falkenbergsup

@balticlifejackets

 

 

 English

 “We are incredibly excited about our new collaboration as we welcome Baltic Lifejackets as our main sponsor of the Skrea Strand Paddlerace / Swedish Championships in SUP from 13-14 August 2022 in Falkenberg,” comments Tommy Dee Packendorff, Competition Manager, Falkenberg StandUpPaddle Club.

Our vision is to create the largest SUP competition in Sweden, a simply awesome event that both participants and spectators of all ages can appreciate.

Together with Baltic Lifejackets, we have the opportunity to create a professional sporting event for a new and growing sport with the ability to attract a larger number of participants, both from Sweden and also internationally. There are lots of amazing prizes including money for grabs! In 2022, a total of SEK 20,000 in prize money will be awarded equally between the men’s and women’s events and divided across the two days of competition. In addition to the elite classes, there are also recreational and youth classes, so everyone who wants to try and compete in SUP can.

“We at Baltic have followed SUP as an activity for a long time. We see the enormous potential there is and how accessible it is to many,” comments Oscar Anderberg, Marketing Manager Baltic Lifejackets.  “Our passion is being out on the water. We want to be involved and to inspire safe paddling at all levels. Therefore, we are extremely proud to be a part of Skrea Strand Paddlerace and to be supporting those who SUP in Sweden.”

In connection with the increased interest in SUP, over the last two years there has been an increase in people getting about more in, on and near the water. Being out on the water is wonderful, it offers so much freedom, but it needs respect and lack of understanding can create a dangerous situation. Lack of knowledge and experience about water safety is becoming more noticeable with an increase in water-based accidents. So far, there have been few lifejackets designed just for SUP, so Baltic as a leader in the market is very happy to launch a new buoyancy aid designed for all who SUP.

Together with Baltic, we have an exciting opportunity to increase the interest and participation SUP in Sweden, on an elite level, but also for those who enjoy SUP as a hobby, an adventure, or to simply experience nature. We are looking to share our knowledge of how SUP can be enjoyed in a safe and fun way.

About Skrea Strand Paddlerace / Swedish Championships in SUP 2022:

Skrea Strand Paddlerace is a SUP competition for all levels, the elite and for those who take part for recreational activity. It is organised annually by Falkenberg Stand Up Paddle Club at Skrea Strand in Falkenberg. The first competition first took place on 28 August 2021 and is one of several sub-competitions in the Swedish SUP race series.

 More information can be found here:

www.skreastrandpaddlerace.se

www.falkenbergsup.se

www.balticlifejackets.se

 

Instagram:

@skreastrandpaddlerace

@falkenbergsup

@balticlifejackets

 

 

Följ oss gärna på